Un trabalenguas algo complicado

Intenta aprenderte este trabalenguas:

BOTELLÓN DESEMBOTELLÓNATE